Ehdot

Osapuolet

Eränen

Erane Ky (markkinointinimi Eränen)
Joutsentie 20
45160 KOUVOLA
info.eranen@gmail.com
Puh. +358 40 521 3821
Y-tunnus: 2959323-3

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita tai palveluita Eräsen verkkokaupasta.

Tilaaminen Eränen -verkkokaupasta

Nämä ehdot koskevat niitä tilauksia, joissa kauppiaana on Eränen. Kauppiaan tiedot esitetään aina verkkokaupassa

 • tuotteen esittelysivulla,
 • ostoskorissa ja
 • tilauksen yhteenvedossa.

Yleiset ehdot

 • verkkokaupassa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia
 • verkkokaupassa olevien tuotteiden hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja kestosta ja vaihtelevat kuukausittain, viikottain tai päivittäin.
 • myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yritysasiakkaille
 • pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin
 • asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta
 • Eräsellä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä muuhun markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin. 
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde". 

Varaaminen

 • asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin ja varauksiin liittyviin ehtoihin. 
 • asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • asikas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Eränen ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Eräseen tilanteen korjaamiseksi.
 • Eränen ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tapauksessa yhä vapaa ja varattavissa.
 • mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa ehtojen mukaisesti.
 • peruutus-/tai siirtopyyntö on tehtävä kirjallisesti Eräsen sähköpostiosoitteeseen info.eranen@gmail.com Muista kanavista tulleita peruutus-/tai siirtopyyntöjä ei käsitellä.
 • peruutuspäivä on se päivä, jona Eränen on vastaanottanut tiedon peruutuksesta. Peruutukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kahden viikon sisällä peruutuksen vastaanottamisesta riippuen työjonon pituudesta. 
 • asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 14 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 23€ (sis. alv).
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk mutta vähintään 48 tuntia, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta. 
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 48 tuntia, peritään koko vuokrahinta. 
  • alennuskoodin käyttö ei poista vastuuta peruuntumismaksujen maksamisesta.
 • varaus voidaan siirtää asiakaan pyynnöstä seuraavin ehdoin:
  • siirron tulee tapahtua viimeistään 14 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkamista.
  • siirtopalkkio on 20€ (sis. alv).
  • mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Eräsen oikeus peruuttaa varaus

 • ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Eränen irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet välinevuokraamoon

 • asiakkaalle lähetetään  ennen varauksen alkamista PIN -koodin sisältämä sähköposti ja tekstiviesti asiakkaan varausprosessin yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon. PIN -koodilla avataan vuokraamon avainsäilö, josta saadaan käyttöön mm. vuokraamon oveen käyvä avain.
 • PIN -koodi luovutetaan vain maksetuille voimassa oleville varauksille. Koodia ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
 • avain jätetään vuokraamon avainsäilöön, sitä ei saa ottaa mukaan.
 • kadonneesta tai palauttamatta jääneestä avaimesta Eräsellä on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisista aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 100€.
 • Eräsellä on oikeus periä vähintään 50€ korvaus, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi. 

Kohteiden käyttö ml. vuokrakalusto

 • kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • asiakkaan tulee tutustua kohteen turvallisuus- ja käyttöohjeisiin.
 • asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen.
 • kohdetta ei saa viedä pois kohdekuvauksen mukaiselta alueelta eikä kohdetta saa vuokrata edelleen.
 • kohdetta saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea vuokrakohteeseen liittyvää kalustoa omalla vastuullaan ja näiden kohdetietojen mukaisesti.
 • vesiretkeilykaluston (esim. veneet, kanootit, SUP -laudat) osalta asiakas vakuuttaa olevansa uimataitoinen, omaansa riittävän aiemman kokemuksen kohteen käyttöön.
 • jos asiakas huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä Eräselle.
 • asiakas on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kohteesta ja noudattamaan sitä käsitellessään erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
 • asiakas sitoutuu myös käyttämään välineitä vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti
 • kohdetta ei saa luovuttaa muille kuin sopimuksen tehneelle henkilölle tai henkilöille.
 • asikkaan tulee palauttaa kohde puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Eräselle mikäli palautus viivästyy. Eräsellä on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettu vuokra mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
 • mikäli vuokratut kohteet palautetaan pesua tai korjausta vaativassa kunnossa, veloitetaan tästä aiheutuneet kustannukset asiakkaalta vuokran lisäksi. Korjauskelvottomasta välineestä veloitetaan uuden vastaavan tuotteen hinta. Väärinkäytösten välttämiseksi neuvomme mielellämme välineiden käytössä ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
 • asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle vuokra-aikana huolimattomasta käytöstä tai virheellisestä käsittelystä tai puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankintaarvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus-, ja muiden määräysten noudattamisesa. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista kohteissa ilmenneistä vioista Eräselle välittömästi. 
 • Eränen vastaa kohteen normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Eränen ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Eränen ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta kohdetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kustannuksista.

Vahinkojen korvaukset

 • asiakas on velvollinen korvaamaan Eräselle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle.
 • varaaja on vastuussa myös muista henkilöistä ja heidän aiheuttamistaan vahingoista kohteen käytön aikana.
 • Eränen ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua
  • mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää yhden kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti Eräselle sähköpostiosoitteeseen info.eranen@gmail.com
  • Eränen pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään yhden kuukauden kuluessa.
  • jos asiakas ja Eränen eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu. (tilausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Tilausvahvistus/maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse

Maksuehdot

 • Eränen soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja
 • Eränen ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • maksaminen laskulla (yrityksille ja yhteisöille)
  • laskutus tapahtuu täysin automaattisella laskutuspalvelulla
  • lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön
  • lasku on maksettava laskuun merkittynä eräpäivään mennessä
  • eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo muodostua, kulut laskutetaan erikseen.
  • kohde (tuote) toimitetaan vasta kun lasku on maksettu
  • mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus peruuntuu
 • mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Eränen ei käsittele tilausta.

Ehtoja päivitetty: 28.6.2022